Introductie


Op deze pagina vind je het officiële beleid van Wesper Sites Belgium. Onder beleid valt te verstaan: de algemene voorwaarden en het privacy beleid. Voor een gedetailleerde uiteenzetting over ons cookiebeleid consulteer je best de speciale cookies pagina.


Dit beleid kan gewijzigd worden op eender welk moment. Indien nodig zal de gebruik van deze website of onze applicaties hiervan op de hoogte gebracht worden.


Opgelet: We kopieerden het beleid op deze webpagina. De PDF versie blijft evenwel de enige officiële versie. We raden iedereen aan het beleid in pdf vorm te consulteren.

Beleid

Het officiële beleid in pdf vorm

Om problemen te vermijden wordt het officiële beleid van Wesper Sites Belgium in pdf gepubliceerd. Gebruik een programma als Adobe Acrobat Reader om pdf bestanden te openen.


Om het beleid te raadplegen, klik op het pdf icoon links van deze tekst.


Het beleid werd voor het laatst aangepast op 8 maart 2017.

Privacy Beleid en Algemene Voorwaarden2017.pdf

Privacy beleid & Algemene voorwaarden


Deel 1: Toepasselijkheid


Art. 1 [Algemeen] Het privacy beleid en de algemene voorwaarden van Wesper Sites Belgium, in wat volgt afgekort als WSB, zijn van toepassing op alle sites die onder het beheer van Wesper Sites Belgium vallen. Deze sites worden opgesomd op de Wesper Sites Belgium hoofdsite – www.wesper.be –. Het is evenwel foutief te stellen dat alle websites waarnaar verwezen wordt op deze hoofdsite onder ons expliciet beheer of toezicht vallen. Partnerwebsites waarnaar verwezen wordt vallen niet onder ons beheer en dienaangaande gelden onze voorwaarden en/of ons beleid niet voor deze websites.


Art. 2 [Sites] De sites die tot op heden deel uitmaken van Wesper Sites Belgium worden opgesomd in dit artikel. Al deze site vallen onder het beleid en de voorwaarden.

     1° De Wesper Sites Belgium hoofdsite: www.wesper.be en zijn subdomeinen

     2° De downloadserver: www.users.telenet.be/wesper (zie artikel 3)

     3° De website van Wesley Janse: www.wesleyjanse.be en zijn subdomeinen


Art. 2 bis [Opgedoekte sites] De volgende websites hebben onder het beheer van Wesper Sites Belgium bestaan, maar werden om een verscheidenheid aan redenen stopgezet.

     1° De Unisava website: www.unisava.zzl.org

     2° De Sofar website: www.sofar.zzl.org

     3° De Blackjack website: www.wix.com/wesper/blackjack

     4° De ViaVita website: www.wix.com/wesper/via-vita

     5° De Selenator Project website: www.selenatorproject.zzl.org & www.selenatorproject.tk

     6° De Italiëreis website: www.italiereis.zzl.org

     7° De Hints en Tips website: www.hintsentips.zzl.org

     8° De oudere hoofdsite: www.wesper.zzl.org

     9° Het Wesperforum: www.wesperforum.zzl.org


Art. 2 ter [Site wijzigingen] Dit artikel geeft een overzicht van de mogelijke wijzigingen die onze opgedoekte websites (zie artikel 2 bis) hebben ondergaan. Gewijzigde sites zijn:

     1° De BlackJack website kreeg een projectpagina op de WSB hoofdsite.

     2° De ViaVita website kreeg een projectpagina op de WSB hoofdsite.

     3° De Unisava website kreeg een projectpagina op de WSB hoofdsite.

     4° De Sofar website kreeg een applicatiepagina (cf. WSB Sofar) op de WSB hoofdsite.


Art. 2 quater [Zymic] Door de verscheidenheid aan problemen werd onze samenwerking met Zymic stopgezet. Door problemen met de website van Zymic hebben we ons hostingaccount nog niet formeel kunnen sluiten, maar per 1 januari 2017 worden alle domeinen die Wesper Sites Belgium bij Zymic heeft geregistreerd als zijnde stopgezet geacht. Deze domeinnamen zijn te herkennen door de .zzl.org extensie achteraan de url.


Art. 3 [Oude site] De in Artikel 2 bis, 8°, vermelde site betreft de vroegere hoofdsite van Wesper Sites Belgium. Deze site werd integraal vervangen door de nieuwe hoofdsite, waarvan vermelding in artikel 2, 1°. Alle informatie die op onze oude hoofdsite stond wordt vervangen door de in artikel 2, 1° tot 3° vermeldde sites.


Art. 3 bis [DropBox] Voor sommige websites maken we gebruik van diensten aangeleverd door DropBox. De documenten die op dit account aangeboden worden, zijn steeds onderhevig aan dit beleid.


Art. 3 ter [Stopzetting DropBox] Door wijzigingen bij DropBox kunnen we deze dienst niet langer gebruiken voor de oorspronkelijk vooropgestelde doeleinden. Per maart 2017 zullen de links naar ons DropBox account niet langer toegankelijk zijn. Dit zou evenwel van geen impact mogen zijn op onze applicaties daar deze eerder een migratie hebben ondergaan.


Art. 4 [Aanvulling] Het beleid is van toepassing op alle in Art. 2 vermelde sites. Deze kunnen evenwel een aanvullend beleid hebben. Wanneer conflicten ontstaan tussen meerdere beleidsdocumenten dan heeft het hoofdbeleid van Wesper Sites Belgium – cf. dit document – altijd voorrang. Tenzij een expliciete uitzondering voorzien werd.


Deel 2: Contact met ons opnemen


Art. 5 [Boxen] Elke site is normalerwijze voorzien van een contactbox of een vermelding van een e-mailadres waarop men ons kan contacteren. Het is belangrijk om steeds uw eigen e-mailadres in te geven zodat wij u kunnen contacteren en antwoorden. Indien u uw eigen e-mailadres niet vermeldt, zal er niet geantwoord worden op uw mail, vaak omwille van het feit dat we niet weten hoe u te contacteren. Telefonisch of schriftelijk contact is niet mogelijk met ons.


Art. 6 [Gebruik] Uw e-mailadres zal enkel worden gebruikt om te antwoorden op uw vraag of bericht. Uw e-mailadres zal niet verkocht, noch doorgegeven worden aan derden. Doch, doordat wij gebruik maken van diverse diensten van Serif bestaat de mogelijkheid dat ook zij op de hoogte zijn van uw gegevens. Indien u wilt vermijden dat Serif uw aanvraag verwerkt, neem dan rechtstreeks contact met ons op. Voor meer informatie over de werking van de contactbox en de rol van Serif, dient u hen te contacteren. Zie tevens Art. 7 voor meer info over de betrekking van Serif in het proces.


Art. 7 [Werking met Serif] Wanneer u een e-mail naar ons stuurt, gebruik makend van de contactboxen op de site, wordt alle informatie die u doorgeeft naar Serif verzonden. Vervolgens krijgen wij een e-mail met daarin alle informatie die u heeft opgegeven. De mail komt bij ons aan onder de naam van Serif. Het is dus belangrijk om uw e-mailadres zelf op te geven.

     We hebben geen vermoeden dat Serif misbruikt maakt van uw gegevens. De gegevens werden in al onze testen ook gewoon keurig bij ons afgeleverd en zelf hebben wij nooit reclame of andere mails van Serif als een gevolg hiervan ontvangen. Mocht u alsnog het vermoeden hebben dat Serif misbruik heeft gemaakt van uw gegevens, neem dan onmiddellijk contact met ons op.


Art. 8 [Handmatig e-mailen] U kan ons ook handmatig een e-mail sturen, dit op het adres info@wesper.be of het oudere wesper@live.be , op deze manier kan u de diensten van Serif vermijden, maar vergeet niet dat uw e-mail provider er ook nog steeds is. Wie u het meeste vertrouwt bepaalt u zelf.


Art. 8 bis [Misbruik] Tot onze spijt hebben we moeten vaststellen dat er misbruik van de contactboxen werd gemaakt. We zagen ons dan ook genoodzaakt veiligheidscontroles in te bouwen om eventuele spam eruit te filteren. Indien u de veiligheidscontroles niet kan doorstaan, dan zal uw bericht ons mogelijks niet bereiken. Maak in dat geval gebruik van een in artikel 8 vermeld e-mailadres.


Deel 3: Zoekfuncties op de sites


Art.9 [Zoeken] De meeste van onze sites zijn voorzien van zoekfuncties, hierdoor kan u op eenvoudige wijze iets vinden op onze sites. De zoekfuncties werden tot enkele jaren geleden aangestuurd door Freefind, maar worden/werden systematisch vervangen door deze van Serif.

     De zoekfuncties slaan geen persoonlijke gebruiksinformatie op, wel wordt er bijgehouden welke woorden het meest worden opgegeven. Op deze manier kunnen we te weten komen naar wat mensen het meest zoeken en kunnen we de betrokken delen verder uitbreiden. Het doel van deze informatie is niet u persoonlijk te controleren of te weten te komen wie op onze site zit, maar gewoon te weten te komen wat mensen zoal zoeken om zo de kwaliteit van de informatie en de informatie op zich uit te breiden en te verbeteren.


Deel 4: Het Wesper Sites Belgium Account


Art. 10 [Algemeen] Het WSB Account is normalerwijze op al onze sites die er gebruik van maken hetzelfde. Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat u met een account al onze site kan betreden en geen last heeft van het onthouden van honderd accounts.


Art 10 bis [Beperkt gebruik] Het WSB Account wordt slechts beperkt gebruikt door onze websites.


Art. 11 [Betrekking] Het WSB account biedt u vaak toegang tot vele extra’s. Tot op heden is het vooral aanwezig op de Hints en Tips site. Dit omdat u akkoord moet gaan met de voorwaarden om iets te kunnen downloaden van deze site. Om de downloadarena met andere woorden te betreden. – De Hints en Tips site heeft hier zijn eigen beleid rond, rond het downloaden -.


Art. 12 [Fora en foutlopen] U kan uw gebruikersnaam en wachtwoord ook gebruiken om al onze fora te betreden. Indien dit niet gaat, maak dan hetzelfde account opnieuw aan. Lukt dit ook niet, vraag dan om je wachtwoord opnieuw door te sturen. Lukt het dan ook nog niet, contacteer ons dan, zie artikel 8.

     In het verleden merkten we echter vaak dat het onmogelijk was voor sommigen om met hun gegevens aan te melden op het forum.


Art. 13 [Betrekking] De downloads van de Hints en Tips site. U heeft een account nodig om te downloaden van de voornoemd vermeldde site. We stellen enkel de downloads ter uwer beschikking om ervoor te zorgen dat u te allen tijde het programma kan downloaden. Wij proberen de downloads met regelmatig bij te werken. Het is dus aan te raden om altijd te controleren of er ondertussen geen nieuwere versie bestaat, en het eventueel van de site van de uitgever te downloaden. U kan ons beschouwen als een soort reserve server.

     Hints en Tips is echter niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw syste(e)m(en) door het downloaden en/of installeren van de door ons ter beschikking gestelde software.


Art. 13 bis [Hints en tips] Door de stopzetting van de Hints en Tips site en de wijziging in ons DropBox Account is het niet langer mogelijk programma’s te downloaden. Bijgevolg vervalt artikel 13.


Art. 14 [Toezicht] De gegevens van het account blijven te allen tijde onder ons toeziend oog. We geven de gegevens niet door aan derden (Serif buiten beschouwing).

     De accountfunctie wordt geleverd door Serif, zij beheren met andere woorden het hele systeem, en stellen ons alle mogelijkheden ter beschikking. Zij hebben met andere woorden tevens de mogelijkheid om de gegevens in te kijken, normalerwijze doen zij dit niet. Wij kunnen deze gegevens echter te allen tijde wijzigen of verwijderen om ervoor te zorgen dat alles correct en soepel verloopt, of op uw aandringen. De gegevens bevinden zich dus enkel bij ons en bij Serif. Eigenlijk staat er dus niets op onze eigen server (Zymic, Telenet of Mijnhostingpartner) U kan erop vertrouwen dat wij en onze partners bewust omspringen met uw gegeven. Wij hebben geen boodschap, noch commerciële bedoelingen, met uw gegevens.


Art. 15 [Inloggen] Kies uw gebruiksnaam en wachtwoord op een strategisch en logische manier. Indien u zeer persoonlijke informatie invult is dat uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden dit dus af.


Art. 16 [Verificatie] Uw gegevens, verworven door het aanmaken van een account zullen niet gebruikt worden om u te contacteren. U zal echter wel een verificatiemail krijgen om het account te verifiëren. Deze mail zal u krijgen van Serif.

    Persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer en dergelijke meer vragen wij normaal niet, behalve bij aankopen. Dat is uw privé en blijft uw privé. Indien u echter fraude, inbraak of andere kwaadwillige feiten pleegt binnen ons domein zullen wij deze gegevens wel eisen van u. Wij hopen dan ook dat dit nooit gebeurt.


Deel 5: Betalingen


Art. 17 [PayPal] Sommige van onze sites zijn uitgerust met een PayPal betalingssysteem, dit is (was) in het bijzonder het geval bij de Unisava site. Bij deze dienst dient u uw gegevens in te vullen, dit is noodzakelijk om u te kunnen contacteren, mocht dit nodig zijn. Wij vragen u dan ook om steeds uw naam, voornaam en e-mailadres op te geven. Andere informatie is minder belangrijk naar onze zijde toe. Deze informatie is handig wanneer er iets fout is gelopen in onze dienst. Op deze manieren kunnen we eventuele problemen rechtzetten en controleren of u inderdaad de persoon bent voor wij u zich voordoet. Indien er iets fout loopt zullen wij u steeds verhelpen, contacteer ons dan ook. Dit om eventuele fouten dus recht te zeggen, zoals het terugbetalen of het alsnog leveren van onze diensten.

     Aangezien u uw gegevens toevertrouwt aan PayPal raden we u aan ook hun voorwaarden door te nemen. Indien nodig kunnen zij u vragen een account aan te maken of aanvullende informatie op te geven.


Art. 17 Bis [Oronjo] Voor bepaalde diensten werken we met Oronjo. Via deze site kan u eerst betalen en daarna de aankoop onmiddellijk downloaden. Zo vermijdt u het probleem dat u de download niet ontvangt. Lees echter aandachtig de voorwaarden op de site van Oronjo en de website die gebruik maakt van deze diensten. – Op dit moment maakt geen enkele website nog gebruik van deze dienst daar de Unisava website werd stopgezet.


Deel 6: Persoonlijke gegevens


Art. 18 [Verwerking] Wij hebben niet de intentie om u met spam of andere ongemakken lastig te vallen. Wij beschikken heden ten dagen niet over een periodieke nieuwsbrief, u zal deze dus zelden ontvangen (eigenlijk helemaal niet). Indien wij deze in toekomst met regelmaat versturen zal u daar zeker van op de hoogte gebracht worden en zal u de mogelijkheid krijgen om zich hier op uit te schrijven of zich te abonneren op deze nieuwsbrief. (Momenteel is deze er niet)


Art. 19 [Persoonlijke gegevens] Uw gegevens zoals, e-mailadres, naam, voornaam en eventuele andere gegevens die u ons toevertrouwt zullen steeds bij ons blijven. Wij geven uw gegevens nooit door aan derden, tenzij om eventueel kwaadwillig opzet, van uwer zijde, te rapporteren. Wij hopen dat dit nooit het geval zal zijn en worden.

     Uw gegevens zijn onze grootste zorg, wij zullen ze met respect behandelen en dus niet doorgeven aan derden, laat staan verkopen. (Hetzij onder een schriftelijk bevel van een daartoe bevoegde rechtbank.)


Deel 7: Eventuele fouten


Art. 20 [Fouten] Het is onvermijdelijk om fouten te maken. We proberen echter om u zo correct mogelijke informatie te verschaffen, wat soms wel eens kan mislopen. Het maken van dit soort fouten is dan ook menselijk. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u of uw computer of ander media oplopen ten gevolge van aanbevelingen van een van onze sites, of downloads van onze sites. U handelt steeds op eigen risico. Al kunnen we u meedelen dat we al onze eigen creaties zelf op voorhand grondig testen en ook het merendeel van de andere – derde partij – aangeboden software. Voor software van derden zijn wij niet aansprakelijk. Wij proberen dan ook om in zo veel mogelijk gevallen u naar de oorspronkelijk uitgever door te verwijzen, waarop u de nodige informatie kan vinden. Controleer onder meer de systeemvereisten.


Art. 21 [Bijwerking] Wij streven er echter ten alle tijden naar om zo up-to-date mogelijk te zijn en controleren dan ook met regelmaat de informatie op onze sites. Indien u fouten vindt, laat ons dit dan alstublieft weten, wij stellen dit zeer op prijs.


Deel 8: Downloads


Art. 22 [Downloads] Onder andere, en in het bijzonder, de Hints en Tips site, stelt downloads ter uwer beschikking, maar ook onze hoofdsite. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor schade aan uw systeem die u ondervond door het downloaden of installeren van de software op uw computer/systeem of andere media. Wij controleren zelf de software en indien deze niet veilig is zullen wij hem niet aan u aanbieden. U mag er dus met andere woorden van uitgaan dat de software te vertrouwen is. Hij is normalerwijze ook gecontroleerd op virussen en andere kwalen voor uw systeem.

     Let echter wel op dat ondanks het feit dat wij regelmatig zelf onze informatie vernieuwen het kan zijn dat er ondertussen een nieuwere en waarschijnlijk betere versie beschikbaar is van de software. Wij raden u kan ook aan om dit eerst te controleren, of zeker onmiddellijk updates te laten zoeken. Zo bent u er zeker van dat u steeds de meest recente versie heeft.


Deel 8bis: Software


Art. 22bis [Software] Gebruikers kunnen zonder enige verplichting gebruik maken van de software aangeboden door Wesper Sites Belgium, tenzij uitdrukkelijk vermeldt, kan er voor bepaalde software een vergoeding gevraagd worden. Het gebruiken en downloaden van deze software is volledig op het risico van de gebruiker zelf.

     Wesper Sites Belgium kan niet worden aansprakelijk gesteld voor schade aan het besturingssysteem, andere software of het systeem in zijn geheel. Tevens dient de gebruiker zich er van bewust te zijn dat het downloaden op eigen risico gebeurd. We controleren zelf op de meest gekende virussen, maar dit biedt geen garantie. Virussen of andere malware op uw computer door het gebruik of downloaden van de software kan niet aan Wesper Sites Belgium toegeschreven worden.


Deel 9: Reclame


Art. 23 [Reclame] Onze site bevat geen aan ons betaalde reclame. U zal normalerwijze geen reclamefoto’s of artikels vinden van grote merken, die ons hiervoor betaald hebben, op onze site. Soms plaatsen we wel zelf een foto of verwijzing omdat sommigen ons rijkelijke informatie aanbieden, dit mag dan ook gezegd worden naar onzer mening.


Art. 24 [Google Adsense] Onze sites zijn wel voorzien van één of meerdere Google Adsense blokken die onderwerpen weergeven die relevant zijn naar de informatie die op onze site aanwezig is. Al is dit vaak niet het geval. Misschien vindt u tussen deze links ook nog iets interessants, wat altijd kan.

     Indien er links tussen zitten die verwijzen naar onethische zaken zoals kinderarbeid geweld of porno. Laat ons dit dan onmiddellijk weten, dan kunnen wij dit probleem oplossen, en Google daar eventueel voor contacteren.

     Naar u toe is deze reclame eerder informatie, voor ons een kleine bron van inkomsten.


Deel 10: Ongeoorloofde praktijken


Art. 25 [Gebruik fora] Voor elke site beschreven in artikel 2 zijn fora geldt dat deze niet mogen worden gebruikt voor het delen van seksueel of pornografisch materiaal, voor het delen van illegale downloads of andere links die al dan niet virussen, spyware of andere malware bevat. Geen enkele vorm hiervan wordt geduld en lijdt tot onmiddellijke uitsluiting van al onze fora, zowel op e-mailadres als op IP-adres.

     Misbruik van het fora en het schenden van de regels kan leiden tot gerechtelijke sancties wanneer u te ver bent gegaan.


Art. 26 [Onrechtmatige toegang] Onrechtmatige toegang tot de servers achter de website door het hacken van deze servers is verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden. Het plaatsen van materiaal omschreven onder artikel 25 is verboden. Eventuele geleden schade zal u ten laste worden gelegd.


Deel 11: Cookies


Art. 27 [Gebruik] Wesper Sites Belgium maakt zelf geen gebruik van geprogrammeerde cookies. Er kunnen echter welk cookies geplaatst worden onder onze sitenaam. Dit ligt te wijten aan functies binnen het programma Serif WebPlus waarvan wij gebruik maken. Dit programma maakt gebruik van online webdiensten ter ondersteuning van onze blogs, forums, polls, shout boxen, bezoekerstellers, formulieren, aanmeldingen, nieuwsvelden en content management systemen. De inhoud van deze cookies wordt niet door Wesper Sites Belgium beheerd.


Art. 28 [Types] Er bestaan verschillende soorten van cookies die gebruikt worden door websites. Cookies worden gebruikt voor: het onthouden van loginnaam of instellingen, het vergaren van surfinformatie (profiling) of het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server (session cookie). De voornaamste reden waarvoor cookies door Wesper Sites Belgium gebruikt kunnen worden is voor het onthouden van aanmeldingsgegevens.


Art. 29 [Beheren van cookies] U kan uw webbrowser instellen om cookies wel of niet toe te staan. De wijze waarop dit gebeurt, is afhankelijk van de webbrowser die u gebruikt. Voor informatie over hoe u cookies moet beheren, bezoekt u best de website van de fabrikant van de website. Hieronder enkele links:

    1° Windows Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

    2°Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

    3° Mozilla FireFox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

    4° Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

    5° Overzicht voor alle browsers: http://www.nominette.be/cookie.php


Art. 30 [Dienstverleners] Voor onze websites maken wij gebruik van diensten van Serif, Google, Facebook, Twitter, Zymic, Mijnhostingpartner, Adobe en Microsoft. Het is steeds mogelijk dat zij cookies plaatsen om diensten voor onze site beter te laten verlopen. Een voorbeeld kan taalinstellingen zijn of aanmeldgegevens. Voor het beleid van deze cookies dient u de dienstverlener aan te spreken. Meer informatie over cookies kan u terugvinden op onze website of in Annex 1 van dit beleid.


Art. 30 bis [WordPress] Sinds 2017 maakt Wesper Sites Belgium eveneens gebruik van diensten van WordPress. De installatie van WordPress vond plaats op ons hostingaccount waardoor de gegevens in door ons bewaakbare databanken en mappen zitten. Het is mogelijk dat WordPress cookies aanmaakt om u een betere dienstverlening te bieden.


Deel 12 [voorheen 11|10]: Betrekking


Art. 31 [voorheen 27|25] [Slotbepaling] Elke site die onder het beheer valt van Wesper Sites Belgium is zonder uitzondering onderworpen aan dit beleid en deze voorwaarden. Aanvullende gegevens zijn steeds van toepassing, al heeft dit beleid/voorwaarden altijd voorrang. Normalerwijze zal op elk van onze sites ons logo aanwezig zijn. Het wil echter niet zeggen dat ons logo aanwezig is, dat de site onder ons beheer valt!


Wijzigingen in het beleid:


12/07/2010: Complete revisie en uitbreiding

6/08/2011: Toevoeging deel over ongeoorloofde praktijken

29/08/2012: Toevoeging deel over cookies

20/08/2014: Diverse aanpassingen

23/09/2015: Wijziging aan artikel 2 en 30

08/03/2017: Volledige revisie van het beleid door middel van verschillende aanpassingen.